Sudoku - každý deň 4 nové zadania Vyžaduje Javu - sťahujte tu...


Ľahké      Stredné      Ťažké      Veľmi ťažké


Každý deň môžete nájsť na ONLINEGAMES.sk štyri nové zadania Sudoku, jedno ľahké, jedno stredne ťažké, jedno ťažké a jedno veľmi ťažké.

Pohybom myši nastavíte kurzor na políčko, stlačením 1 až 9 umiestnite do prázdneho políčka alebo do už vyplneného políčka nové číslo. Políčko vymažete stlačením medzery. Hru je možné ovládať aj pomocou myši, číslo sa vyberá napravo, umiestňuje sa kliknutím.

Ide o klasickú hru Sudoku, umiestňujte čísla 1 až 9 tak, aby sa žiadne dve neopakovali v žiadnom riadku, stĺpci alebo v menších vyznačených štvorcoch rozmerov 3x3. Hra Vám nedovolí zadať číslo, ktoré porušuje niektoré z týchto pravidiel.

V prípade otázok kontaktujte sudoku @ onlinegames.sk.